taxichauffeur

Taxi Schijndel

De taxichauffeur heeft meestal de bevoegdheid om op een bepaald kruispunt voorrang te verlenen of te weigeren. De chauffeur werkt voor de passagier als vervoermiddel. De passagier rijdt onbeschermd op de straten of snelwegen, behalve wanneer er speciaal voor dergelijke situaties is voorzien en er taxi’s met een vergunning zijn.

Het beste voor de stad is dat de taxichauffeur de routes goed genoeg kent om precies te weten waar hij moet afslaan als hij op de bestemming aankomt, om precies te weten waar hij op straat moet parkeren, en hoe dichtbij de bestemming is. De taxichauffeur moet ook vertrouwd zijn met de vervoermiddelen op de plaats van bestemming om precies te weten hoe hij “lasertaglar”, “corrigerator” of “door-opener” moet zeggen.

De meter is het instrument dat de hoogte van de tarieven bepaalt. De tariefmarge wordt bepaald in het voordeel van de passagier. De bestuurder bepaalt hoeveel hij voor de rit wil vragen en trekt zijn vergoeding af voor het besturen van het voertuig tot de passagier de bestemming heeft bereikt, tenzij er sprake is van bijzondere omstandigheden. De inhoudingen omvatten gewoonlijk fooien. Hoe hoger het tarief van Tibbits, hoe lager de fooi. De betaling van de ritprijs is vereist voor het begin van de reis. De chauffeur ondertekent een logboek met de gegevens van elke passagier en bijzonderheden over de bestemming, gevolgd door een document is echtheid. De passagiers moeten vooraf op de hoogte worden gebracht van de tijd en de route.

Taxivergoeding” is de toeslag die de bestuurder aanrekent voor het huren van een voertuig en die aan de passagier wordt aangerekend. Een passagier betaalt “huur” voor het gebruik van een voertuig tijdens zijn reis. Een vervoersvergoeding wordt aan de bestuurder in rekening gebracht voor het vervoer van extra passagiers en uitrusting. Daarbij komen nog de kosten van het skioord en natuurlijk de tarieven van de politie- of luchttaxi.

Sinds de invoering van luchttaxi’s in Duitsland in 1972 zijn er bijna 7.000 vasteGeneric-locaties. De locaties worden beheerd als afzonderlijke entiteiten oricate systemen door middel van een enkel exploitatiecentrum. Zij bestrijken elke provincie en tellen elke vaste standplaats, elke stad en elk perceel grond.

De selectie van de vestigingsplaats geschiedt handmatig en met inachtneming van bepaalde parameters. Deze omvatten de grootte van de provincie, het aantal inwoners en de kosten voor het onderhoud van de locatie. Zodra de kandidaat is geselecteerd, wordt een lijst opgesteld van de luchthavens die de diensten aanbieden als de afspraak mogelijk is. De lijst kan per fax of per telegram worden ontvangen op het moment van de aanvraag. De naam van het donorbedrijf en de contactgegevens staan op de andere kant van het faxapparaat. De naam verschijnt tegelijkertijd op de website als de contactpersoon. Het logo van het bedrijf verschijnt bovenaan op de website. De website wordt geopend en kan worden geïnspecteerd door de site te bezoeken en te vergroten. Vervolgens wordt de taxi geïnspecteerd en als deze voldoet, kan de patiënt op de goedgekeurde locatie worden opgehaald en wordt hij door het bedrijf naar de luchthaven gereden.

In Duitsland is een voorafgaande schriftelijke bevestiging voor een taxi vereist. Registratie bij de maatschappij is vereist voor vluchten die via de luchthavens in Duitsland worden uitgevoerd om te worden geaccrediteerd als chauffeur met vergunning. Van de bestuurder wordt verwacht dat hij gedurende de vastgestelde periode naar behoren voldoet aan de eisen, alsmede aan de veiligheidsvoorschriften, en hij wordt derhalve onderworpen aan verbeterde handhavingsmaatregelen voor de bestuurder. De bestuurder is ook onderworpen aan boetes en sancties voor het niet volgen van therictieve rijnorm tientallen uren, bij niet-naleving waarvan hij zal worden onderworpen aan sancties en vervolging. De door de federale instantie voor het wegvervoer vastgestelde vuistregel is dat de bus met een snelheid van ten minste 38 mijl per uur (70 km/u) moet rijden en binnen een afstand van ten hoogste 200 mijl (321 km) voor- en achteraan moet blijven. De chauffeur moet over de juiste rechten voor het voertuig beschikken, waaronder een geldig rijbewijs. Geen andere personen mogen het voertuig besturen of erin meerijden, behalve familieleden die in de buurt van de chauffeur of de passagiers komen.

De bestuurder moet garanderen dat het voertuig schoon is, onderhouden en onderhouden wordt volgens de gegeven instructies voor het specifieke model en merk, tijdens de gegeven uren heeft de bestuurder toegang om het voertuig naar behoren te onderhouden en, indien het een Grouponeway lidmaatschap betreft, ten minste één andere persoon voor hetzelfde voertuig.

5 dagen van tevorenDe bestuurder moet de gebruikers voldoende op de hoogte stellen van de verandering van richting, het tijdstip van stoppen en het herschikken van de koers.

Extra gewichtDe chauffeur moet het vervoer van extra gewicht door het voertuig en elke passagier toestaan, vooral wanneer de reis lang is.Mochten uitzonderlijke omstandigheden het vervoer van goederen of materialen vereisen die de vermelde maximumlimiet overschrijden, dan moet het extra item in het voertuig met de passagier worden vervoerd. Klanten en/of kopers moeten hiervan op de hoogte worden gebracht.

Snelwegen en circuitsDe bestuurder moet een maximumsnelheid van ten minste 35 mijl per uur (mph) op de snelweg of het circuit aanhouden.