De APK voor het Hooggerechtshof

APK Zoetermeer

De APK in High Wycombe vertelt u dat de auto of het voertuig voldoet aan alle wettelijke minimumeisen die in het Verenigd Koninkrijk bij wet zijn vastgesteld. Dat betekent dat onderdelen zoals remmen, uitlaatsysteem, ophanging en gloeilampen worden gecontroleerd om er zeker van te zijn dat ze aan de juiste normen voldoen. Het omvat ook een blik op de: Voertuig Identificatie Nummer (VIN) dat is een uniek identificatienummer dat wordt gebruikt door verschillende auto’s en voertuigen, het type voertuig en details van de onderhoudsstaat van de auto. De APK in High Wycombe ontvangt van 211 controles, 281 vervangingen waarvan 163 ernstig zijn en slechts 17 niet, waardoor het uitvalpercentage voor niet ernstige gebreken aanzienlijk laag is. Bij de controles wordt onder meer de conditie van de banden gecontroleerd op profieldiepte, beschadigingen zoals uitstulpingen, scheuren en insnijdingen langs de zijwanden van de band.

De staat van het voertuig wordt ook gecontroleerd op zaken als de kentekenplaat, kentekenplaten, onderhoudsstempels en stickers. De nasleep is het Voertuigbewijs (V60), een document dat het voertuig gedurende zijn hele levensduur bij zich kan dragen en dat geregistreerd is bij de DVLA. Wanneer het voertuig met de gepersonaliseerde kentekenplaat “ferry. Liu fastest passage” wordt getest, wordt de snelheid gemeten over een traject van 40 mijl dat representatief is voor de reis die het voertuig zal afleggen op autosnelwegen en hoofdwegen. Dit is om er zeker van te zijn dat het voertuig zijn potentieel op de snelweg zal kunnen waarmaken. Het voertuig moet ook slagen voor een inspectie die wordt uitgevoerd door een erkend testlaboratorium dat daartoe opdracht heeft gekregen van het Vehicle and Operator Service Agency (VOSA), dat is erkend door het Britse ministerie van vervoer. Het niet slagen voor de keuring is een ernstige zaak, die kan leiden tot een boete en/of vervolging van de bestuurder door hetDMV.

Het voertuig moet ook in het bezit zijn van geldige kentekenplaten en de wettelijke documenten (V62 en V943) moeten gedurende het gehele kalenderjaar worden getoond totdat de geldigheid ervan vervalt. Het is belangrijk te onthouden dat, ook al weet het voertuig dat het bestaat, de eigenaar van de registratie dit misschien niet weet totdat het wordt gecontroleerd. Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar van het voertuig om ervoor te zorgen dat hij of zij al zijn of haar activa documentatie en lichten veranderd, vooral ‘s nachts.

De APK in High Wycombeassclips alle veiligheidsmaatregelen worden gedaan om het voertuig te beschermen tegen diefstal. Daarom zijn de criteria voor de keuring licht gewijzigd sinds de laatste keer dat de keuring werd uitgevoerd in het jaar 2005. Van alle gestolen voertuigen wordt bijna 70% teruggevonden, terwijl van de voertuigen waarvan vermoed wordt dat ze gestolen zijn meer dan 88% niet wordt teruggevonden. Met behulp van een zwabberende handmagneet is het mogelijk het registratiedocument rechtstreeks van de platen af te lezen, een zeldzame maar niet geheel waterdichte methode. Dit document is een essentiële eis van de wet, om ervoor te zorgen dat elk voertuig op onze wegen ongemoeid wordt gelaten door de wet.

Uiteraard is het wijzigen van de bandenmaat een passende en zuinigere methode om de levensduur van het voertuig te verlengen, maar het heeft geen invloed op de wegligging, waardoor het brandstofverbruik zal toenemen. De meeste snelheidsbeperkingen op snelwegen liggen op de maximumlimiet voor veilige snelheid om brandstof te helpen besparen wanneer u in standaardomstandigheden op de snelweg rijdt. Alle voertuigen worden getest op vernietiging om ze verkeerslegaal en veilig te houden. Indien in het geval een niet nageleefd is daarin gepresenteerd voor de High Court of bemiddelingshof, kan de eigenaar worden verplicht om de schade te herstellen en de auto opnieuw te registreren in de livery (jeep) sectie.

In feite loont het de moeite om de veiligheidsmaatregelen te kennen die op uw auto worden toegepast tijdens de testfase, de APK in High Wycombe en de andere controles die worden uitgevoerd.

Lees meer:
Garage Zoetermeer 
Autobedrijf Zoetermeer