De APK-test

APK Moergestel

 

Later wordt de APK-test volledig uitgevoerd in de motor, op specifieke voertuigonderdelen en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften voor die status in Groot-Brittannië. Het doel van deze test is de eigenaars en gebruikers van het voertuig adequate informatie te verschaffen om de gebreken en de overeenkomstige oplossingen voor deze gebreken te identificeren.

Wanneer auto’s met een antiblokkeerremsysteem (ABS) bij een bepaalde snelheid beter tot stilstand kunnen komen dan een andere auto van hetzelfde gewicht met hetzelfde vermogen (ABS), wordt een foutcode geregistreerd.

Bij toetreding tot de regeling moeten de eigenaar en de exploitant van het voertuig een kalibreringslegitimatie voorlezen aan de testers, die de kalibrering vervolgens moeten vergelijken met het document en vervolgens moeten worden teruggebracht naar de technische ruimte van de testfaciliteit waar de foutcode zal worden geschreven. Vervolgens moeten zowel de eigenaar als de exploitant het document opnieuw controleren en opnieuw controleren tot is vastgesteld dat de foutcode correct is ingesteld. Alleen wanneer deze procedure met positief of negatief resultaat wordt gevolgd, wordt de test als geslaagd beschouwd.

De APK in High Wycombe bevat specifieke eisen voor voertuigen van meer dan 3,5 ton, het zijn deze eisen waaraan het gekeurde voertuig moet voldoen.

3,5 ton en minder – mislukking

3,5 ton en meer – mislukking

Alleen voor voertuigen in klasse N (autosnelweg) is het certificaat in High Wycombe geldig, ongeacht het gewicht van het geëxamineerde voertuig. Deze regeling is niet geldig voor voertuigen die worden gekeurd in klasse 1 (Tirement Road) of klasse 2 (A365) waar het keuringsstation in een stadscentrum is gelegen en de keuringsperiodes gedurende de week worden verlengd naar gelang van de normale dienstbehoefte. Het certificaat is vijf jaar geldig vanaf de datum van eerste ingebruikneming in het VK.

Voor voertuigen in klasse N (Motorway) – Klasse 1, is het certificaat in High Wycombe geldig voor alleen tijdens het eerste jaar, kunnen passagiers worden vervoerd in aanvulling op de motor (bewijs van inschrijving in het voertuig document). Gedurende het jaar waarin de APK is afgegeven, kan de eigenaar van het voertuig, op basis van koop of huurkoop, zijn auto inruilen voor een uitgebreide keuring voordat de oorspronkelijke APK is verlopen (de status van de vervaldatum is aangegeven op het kentekenbewijs). Deze inruil wordt alleen geaccepteerd als de eigenaar van het voertuig vanaf de APK drie maanden de tijd heeft gekregen om de inruil te doen. Voordeel schijf moet worden gepresenteerd om de uitwisseling van het voertuig als succesvol te worden beschouwd.

3,5 ton en meer – mislukking

Deze gebrekkige status geldt voor voertuigen met gewijzigde uitlaatsystemen, met inbegrip van die welke vanaf een katalysator tot het geteste voertuig zijn opgebouwd. Het voertuig faalt voor elke geregistreerde conditie die corrosie, fysieke schade (bv. schade aan de carrosseriepanelen of ophanging), oververhitting, liftkits in onjuiste configuratie, smeermiddel van scharnieren of aandrijfkettingen op breuk, beschadigde brandstofpomp of andere afzettingen omvat die niet duidelijk verband houden met het oorspronkelijke voertuig.

 

LEES MEER :